Jul 1999 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1999

Jul andra år