Jul 1998 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1998

Jul andra år