Jul 1996 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1996

Jul andra år