Jul 1995 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1995

Jul andra år