Jul 1994 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1994

Jul andra år