Jul 1993 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1993

Jul andra år