Jul 1990 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1990

Jul andra år