Jul 1989 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1989

Jul andra år