Jul 1988 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1988

Jul andra år