Jul 1987 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1987

Jul andra år