Jul 1986 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1986

Jul andra år