Jul 1985 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1985

Jul andra år