Jul 1983 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1983

Jul andra år