Jul 1982 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1982

Jul andra år