Jul 1980 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1980

Jul andra år