Jul 1979 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1979

Jul andra år