Jul 1978 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1978

Jul andra år