Jul 1977 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1977

Jul andra år