Jul 1976 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1976

Jul andra år