Jul 1974 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1974

Jul andra år