Jul 1970 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1970

Jul andra år