Jul 1969 infaller på följande datum:

Jul för kommande år:

December 1969

Jul andra år