Långfredagen 1974

19731975

Långfredagen kommande år

Datum för Långfredagen 1974 och kommande år
DatumVeckaVeckodagDagar kvar
12 april 1974
Sverige
SE
15fredag fre
28 mars 1975
Sverige
SE
13fredag fre
16 april 1976
Sverige
SE
16fredag fre
8 april 1977
Sverige
SE
14fredag fre
24 mars 1978
Sverige
SE
12fredag fre
13 april 1979
Sverige
SE
15fredag fre
4 april 1980
Sverige
SE
14fredag fre
17 april 1981
Sverige
SE
16fredag fre
9 april 1982
Sverige
SE
14fredag fre
1 april 1983
Sverige
SE
13fredag fre
20 april 1984
Sverige
SE
16fredag fre
5 april 1985
Sverige
SE
14fredag fre
28 mars 1986
Sverige
SE
13fredag fre
17 april 1987
Sverige
SE
16fredag fre
1 april 1988
Sverige
SE
13fredag fre
24 mars 1989
Sverige
SE
12fredag fre
13 april 1990
Sverige
SE
15fredag fre
29 mars 1991
Sverige
SE
13fredag fre
17 april 1992
Sverige
SE
16fredag fre
9 april 1993
Sverige
SE
14fredag fre
1 april 1994
Sverige
SE
13fredag fre
14 april 1995
Sverige
SE
15fredag fre
5 april 1996
Sverige
SE
14fredag fre
28 mars 1997
Sverige
SE
13fredag fre
10 april 1998
Sverige
SE
15fredag fre
2 april 1999
Sverige
SE
13fredag fre
21 april 2000
Sverige
SE
16fredag fre
13 april 2001
Sverige
SE
15fredag fre
29 mars 2002
Sverige
SE
13fredag fre
18 april 2003
Sverige
SE
16fredag fre
9 april 2004
Sverige
SE
15fredag fre
25 mars 2005
Sverige
SE
12fredag fre
14 april 2006
Sverige
SE
15fredag fre
6 april 2007
Sverige
SE
14fredag fre
21 mars 2008
Sverige
SE
12fredag fre
10 april 2009
Sverige
SE
15fredag fre
2 april 2010
Sverige
SE
13fredag fre
22 april 2011
Sverige
SE
16fredag fre
6 april 2012
Sverige
SE
14fredag fre
29 mars 2013
Sverige
SE
13fredag fre
18 april 2014
Sverige
SE
16fredag fre
3 april 2015
Sverige
SE
14fredag fre
25 mars 2016
Sverige
SE
12fredag fre
14 april 2017
Sverige
SE
15fredag fre
30 mars 2018
Sverige
SE
13fredag fre
19 april 2019
Sverige
SE
16fredag fre
10 april 2020
Sverige
SE
15fredag fre
2 april 2021
Sverige
SE
13fredag fre
15 april 2022
Sverige
SE
15fredag fre
7 april 2023
Sverige
SE
14fredag fre
29 mars 2024
Sverige
SE
13fredag fre
18 april 2025
Sverige
SE
16fredag fre
3 april 2026
Sverige
SE
14fredag fre
26 mars 2027
Sverige
SE
12fredag fre
14 april 2028
Sverige
SE
15fredag fre
30 mars 2029
Sverige
SE
13fredag fre
19 april 2030
Sverige
SE
16fredag fre
11 april 2031
Sverige
SE
15fredag fre
26 mars 2032
Sverige
SE
13fredag fre
15 april 2033
Sverige
SE
15fredag fre
7 april 2034
Sverige
SE
14fredag fre